Genel Cerrahi

Anasayfa » Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Nedir?

Genel cerrahi, ilaçlarla veya diğer tıbbi yöntemlerle tedavi edilemeyen genel ya da bölgesel hastalıkları cerrahi yöntemlerle ya da hastalıklı organları vücuttan çıkararak hastaları tedavi eden bir tıp branşıdır. Genel cerrahide yapılan ameliyat türleri adını genellikle hastalığın bulunduğu organlardan veya bağlı olduğu sistemden alır. Genel cerrahi; guatr, meme, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimler ile ilgilenir. Genel cerrahi, geniş kapsama alanı sebebiyle diğer birçok tıp alanıyla işbirliği içinde çalışır.

Genel cerrahi vakalarının büyük bir kısmını çeşitli kanser hastaları oluşturur. Genel cerrahi kanser hastalarının tanı, ameliyat ve tedavi süreçlerinde Gastroenteroloji, Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi alanlarıyla birlikte çalışır. Travmalı hastalarda çoklu organ sistemi yaralanmaları sebebiyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi ve Genel Cerrahi iş birliği içerisinde çalışırlar.

Genel cerrahi ameliyatları açık veya kapalı (laparoskopik) yöntem ile yapılabilir. Günümüzde cerrahi operasyonların birçoğu laparoskopik yöntem ile yapılmaktadır. Cerrahi operasyonun hangi yöntem ile yapılacağına karar verirken hastalığın çeşidi, derecesi göz önünde bulundurulur ve hastanın da görüşü alınır. Laparoskopik yöntem obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı gibi birçok cerrahi operasyonda kullanılabilir.

Genel Cerrahi Neye Bakar?

Ameliyat edilecek organ veya sistemler, hastanın Genel Cerrahinin hangi bölümü tarafından tedavi edileceğini belirler. Genel cerrahi, birçok tıbbi alan ile iş birliği içerisinde çalışır. Genel cerrahinin bölümleri bulunmaktadır. Genel cerrahinin ilgilendiği alanlar şunlardır:

 • Gastrointestinal Sistem: Yemek borusu, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Safra kesesi ve safra yolları, Karaciğer, Pankreas
 • Karın Duvarı ve İçeriği: Fıtıklar
 • Meme, Cilt ve Yumuşak Doku
 • Endokrin Sistem: Tiroid, Paratiroid, Böbrek üstü bezleri, Pankreas
 • Cerrahi Yoğun Bakım
 • Cerrahi Onkoloji
 • Travma, Yanık ve Acil Cerrahi
 • Vasküler Cerrahi
 • Transplantasyon Cerrahisi: Karaciğer, Böbrek, Pankreas, İnce Bağırsak

Genel Cerrahi Bölümleri

Tedavi edilecek hastalıklara göre genel cerrahi bölümleri şunlardır:

 • Travma Cerrahisi: Acil müdahale gerektiren yaralanmaları veya hasarları tedavi eden cerrahi yöntemlerin oluşturduğu genel cerrahi bölümüdür.
 • Laparoskopik Cerrahi: Genel cerrahi ameliyatlarının laparoskopik teknik ile vücutta küçük delikler açılarak organların görüntülenmesi ve ameliyatını yapan bölümdür.
 • Cerrahi Onkoloji: Kanser, kanser evreleri teşhisi ve tedavisi için cerrahi yöntemler kullanan alandır. Cerrahi onkolojide ağız kanseri, akciğer kanseri, beyin tümörleri, böbrek kanseri, cilt kanseri, endometrial kanser, gırtlak kanseri, gliomlar, kalın bağırsak kanseri, kemik tümörleri, kolon ve rektum kanseri, meme kanseri, mide kanseri, noninvaziv kanserler, yemek borusu kanseri, prostat kanseri, rahim ağzı kanseri, testis kanseri, tiroid kanseri, vulva kanseri ve yumurtalık kanseri tedavileri için gerekli cerrahi operasyonlar yapılır.
 • Harp Cerrahisi: Modern silahların yol açtığı ağır hasarları, bu hasarlardan kaynaklı vücutta oluşabilecek komplikasyonları takip eden ve ameliyat eden alandır. Harp cerrahisi; karın yaralanmaları (içi boş organ yaralanmaları, parankimatöz organ yaralanmaları, vasküler yaralanmalar, karın duvarı yaralanmaları, perine yaralanmaları), baş ve boyun yaralanmaları (yüzeysel yaralanmalar, kemik yaralanmaları, beyin ve sinir yaralanmaları, vasküler yaralanmalar, kafa içi basınç artışı sendromu), toraks yaralanmaları (toraks duvarı yaralanmaları, akciğer ve hava yolu yaralanmaları, kalp ve perikard yaralanmaları, vasküler yaralanmalar), ekstremite yaralanmaları (yumuşak doku yaralanmaları, vasküler yaralanmalar, kemik yaralanmaları), pelvis yaralanmaları, anestezi uygulamaları, yoğun bakım uygulamaları, yanık ve donuklar gibi birçok alanda operasyonlar gerçekleştirirler.
 • Tiroid Cerrahisi: Tiroid bezinin kanser veya diğer hastalıklarını tedavi eden cerrahi bölümdür. Tiroid cerrahisi operasyonlarında tiroid bezinin yarısı alınır, her iki lobda bir miktar tiroid dokusu bırakılır, tek tarafta bir gramdan daha az tiroid dokusu bırakılır ya da tiroid bezleri tamamen alınır.
 • Meme Cerrahisi: Meme kanseri ameliyatlarının gerçekleştirildiği cerrahi bölümdür. Son yıllar artan meme kanseri vakaları bu cerrahi bölümün önemini arttırmıştır. Meme cerrahisi ameliyatlarında memenin tümü ya da bir kısmı alınır. Bunun dışında meme kanseri sebebiyle koltuk altı lenf bezlerine kanser bulaşıp bulaşmadığının araştırılması ve koltuk altı lenf bezlerinin alınması işlemi de meme cerrahisinin ilgi alanıdır.
 • Hepatobiliyer Cerrahi: Karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreasta görülen hastalıklarda uygulanan cerrahi tedavilerle ilgilenen bölümdür. Hepatobiliyer cerrahi; pankreas, safra kesesi ve safra yolu kanserleri, karaciğer kanseri ve yumuşak doku kanserlerinin tedavilerini gerçekleştirir.
 • Gastroenteroloji Cerrahisi: Sindirim sisteminde bulunan hastalıklar bu bölümde iyileştirilir. Gastroenteroloji bölümünde yemek borusu hastalıkları (özefagus kanseri, reflü, hiatal herni, akalazya), mide ve duodenum hastalıkları (kanser, morbid obezite, metabolik cerrahi, her türlü tümör), ince ve kalın bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn hastalığı, kanserler), anüs ve anal kanal hastalıkları (fissür, fistül, hemoroid, inkontinans, prolapsus, abse), karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları (karaciğer kanseri, kist hidatit, portal hipertansiyon, safra kesesi taşı, kolesistit, pankreas kanseri, pankreas psödokisti ve her türlü kistler) tedavi edilir.
 • Kolorektal Cerrahi: Kalın bağırsak, rektum ve makat bölgesi hastalıklarını cerrahi yöntemlerle iyileştiren bölümdür. Kolorektal cerrahide bağırsak hastalıkları, bağırsak düğümlenmesi, bağırsak kanseri, rektum kanseri, bağırsak tüberkülozu, bağırsağın divertiküler hastalığı, bağırsak inkontinensi, gaz ve dışkı kaçırma, bağırsak lenfoması, bağırsak yapışıklığı, karsinoid tümör, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, kronik kabızlık, kalın bağırsak polipleri ve mezenter tümörleri gibi hastalıklar tedavi edilir.
 • Yoğun Bakım Cerrahisi: Kritik durumda olan ve ameliyat ile müdahale gerektiren hastaların bulunduğu ünitelerdeki hastaların tedavi edildiği cerrahi bölümdür. Yoğun bakım cerrahisinde tedavi gören hastalar sürekli gözlem altındadırlar ve bu hastalara yoğun tedavi uygulanır. 
 • Vasküler Cerrahi: Kan damarların ameliyatları ile ilgilenen cerrahi bölümdür. Genellikle kalp krizi ve felçleri önlemek amacıyla yapılan cerrahi operasyonları kapsar. Bazı durumlarda dolaşım problemleri ile ilgili hastalıklar da bu bölüm kapsamındadır. Vasküler cerrahi, varisli damarları ve anevrizmaları da tedavi edebilir. Artık bu ameliyatlar kalp damar cerrahisi branşı altında yapılmaktadır.

Genel Cerrahi Hangi Tahlilleri Yapabilir?

Genel cerrahi; guatr, meme, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi kaynaklı hastalıkların tanısı, teşhisi ve tedavisi için hastaya çeşitli tahliller uygulayabilir. Hastanın şikayetleri doğrultusunda hastalığa doğru teşhisi koyabilmek ve doğru iyileştirme yöntemini oluşturmak için biyokimyasal testler, tiroid testleri, kanser taramaları, diyabet taramaları, kalp-damar taramaları, tüm batın taraması ve gastrointestinal sistem incelemeleri gibi tahliller ve tetkikler gerçekleştirebilir. Ancak genel cerrahi diğer tıbbi bölümleri ile iş birliği içerisinde çalıştığı için çoğu zaman bu tür tetkikler hastanın raporlarında genellikle yer alır. Genel cerrahi de cerrahi işlemler için önem arz eden ve raporlarda eksik görülen tahliller bu bölümde yapılır.

Genel Cerrahinin Baktığı Hastalıklar

Genel cerrahinin baktığı hastalıklar şunlardır:

 • Obezite,
 • Mide balonu,
 • Tüp mide ameliyatı,
 • Tiroid hastalıkları,
 • Apandisit,
 • Memede ağrı, şişlik, sertlik veya acı hissi,
 • Karın bölgesinde ağrı veya şişlikler,
 • Hemoroid,
 • Kıl dönmesi,
 • İnce ve kalın bağırsak sorunları,
 • Karaciğer problemleri,
 • Mide hastalıkları,
 • Cilt problemleri (et beni ve yağ bezesi)
 • Büyük dışkıda kan görülmesi,
 • Karın ağrıları,
 • Sürekli tekrarlanan ishal veya kabızlık,
 • Sağ kaburganın altında oluşan ağrı, baskı hissi ve sağ kürek kemiğine kadar uzanan ağrılar, sağ omuz bölgesinde gerginlik hissi,
 • Göbek bölgesi ve çevresinde oluşan ağrı ve şişlikler,
 • Kasık ağrıları ve kasıkta oluşan şişlikler,
 • Acil vakalar,
 • Kazada yaralanma ve travmalar,
 • Safra kesesinde ağrı ve rahatsızlık,
 • Pankreas sorunları,
 • Kistler,
 • Cilt yüzeyinde oluşan ve alınması öngörülen benler,
 • Fistül,
 • Dalak hastalıkları,
 • Sünnet,
 • Organ nakli,
 • Nasırların alınması

Mücteba Gündüz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

Yazı Sayısı: 343

Profili Gör

Bizimle İletişime Geçin!

Sizlere daha fazla bilgi verebilmek için bizimle iletişime geçin.

Teşvikiye Mh. Sezai Selek Sk.

Tayman Ap. No:16 D:7 Şişli,İstanbul,TR